logo
Create the Best Marketing Strategy for Your Company Today!

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
We are ready to help!

1-407-383-8180

Orlando, Florida

Top

Čeština |Czech

Tlumočnická profese existuje již po tisíce let. Pro lidské pokolení představovala schopnost jasné komunikace vždy cestu k míru, jednání a harmonii. Čím „menší“ se náš svět stává a čím více se kultury odlišují, tím roste potřeba kvalitních tlumočníků. Představte si, že žijete v cizí zemi, kde angličtina není hlavním jazykem. Byli by jste nuceni denně překládat a tlumočit sami pro sebe. Jakékoli rozhodnutí při řízení, práci, jídle a tak dále by bylo komunikačním úkolem. Taková asimilace...

Doklady typu rodný list, vysvědčení, řidičský průkaz, či lékařské záznamy často vyžadují překlad do angličtiny. Naši profesionální překladatelé s přesností přeloží vaše doklady do angličtiny a ověří překlad v souladu s místními předpisy. Naši překladatelé pracovali úspěšně na překladech pro vládu, soudní systémy, obchodní vyjednávání a smlouvy, skupiny zabývající se rizikovým a rozvojovým kapitálem, firemní webové stránky a mnoho dalších. S námi mate zajištěno, že vaše doklady budou díky profesionálním zkušenostem našich překladatelů přeloženy spolehlivě a přesně. Pro...